آموزش

آموزش

فیلامنت Metal PLA/Metal ABS

فیلامنت نوع Metal PLA/Metal ABS فیلامنت نوع Metal PLA/Metal ABS، PLA همراه ...

فیلامنت نوع abs

ویژگی های فیلامنت abs

-خواص اولیه آن شامل دوام بالا،استحکام و ضربه پذیری خوب -ایده آل برای قسمت های ...